Telefoonnummer: 0223-680003 

  • Verlengstuk van uw tandarts
  • Gespecialiseerd in implantologie en mondhygiëne
  • Nauwe samenwerking met Tandprothetische praktijk Bernhardplein (TPB)

Direct verwijzen

O. Zuabi

O. Zuabi

O. Zuabi studeerde af als tandarts te Jerusalem in 1991 alwaar hij zich in de periode 1994-1998 specialiseerde in de parodontologie en de implantologie. Tussen 1996 en 2009 was hij docent en onderzoeker op de afdeling parodontologie te Haifa. Tussen 2009 en 2012 werkte hij als docent op de afdeling parodontologie aan de ACTA te Amsterdam. Sinds 2009 tot 2018 werkte hij als parodontoloog en implantoloog in praktijken in Nederland. Hij werd in 2017 benoemd als parodontoloog NVvP en heeft sinds 2014 eveneens de benoeming implantoloog NVOI. Otman heeft tientallen wetenschappelijke publicaties op zijn naam. 

© 2020, CPI Den Helder | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd juli 2020