Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Waarom word ik verwezen terwijl ik geen klachten heb?

  U heeft misschien geen echte (pijn)klachten. Toch zijn er vaak wel symptomen van chronische ontsteking aanwezig die u zult herkennen, zoals bloedend of terugtrekkend tandvlees, gevoelige tandhalzen, losser staande tanden of spleetjes tussen uw tanden die er voorheen nooit waren. Omdat de ontstekingen meestal chronisch van karakter zijn treden pijnklachten zelden op.

 • Hoe ontdekt mijn tandarts of mondhygiënist dat ik bloedend (=ontstoken) tandvlees heb?

  Uw tandarts of mondhygiënist zal met een pocketsonde (u kunt dit vergelijken met een peilstokje) uw tandvlees aftasten en beoordelen op bloeding en een eventueel verdiepte ruimte tussen tandvlees en tand of kies. Als het tandvlees dan gaat bloeden is er sprake van ontsteking. Als de ruimte dieper is dan 3 mm is er sprake van een verdiepte ruimte ofwel pocket.

 • Waarom verwijst mijn tandarts of mondhygiënist mij naar de Kliniek?

  Tandartsen en mondhygiënisten verwijzen naar onze Kliniek omdat u bij ons de zorg en aandacht kunt krijgen die nodig is om uw chronische tandvleesontstekingen te elimineren. Dergelijke behandelingen kosten veel tijd, tijd die er in de praktijk van uw tandarts of mondhygiënist niet altijd is. Bovendien zijn wij als parodontologen gespecialiseerd in dit soort behandelingen door onze extra (driejarige) vervolgopleiding na de tandheelkunde studie en kunnen wij u daarom alle behandelingen aanbieden die nodig zijn om uw problemen op te lossen.

 • Worden de nota’s van de Kliniek vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar?

  De kosten worden alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waaruit tandheelkundige zorg wordt vergoed. De kosten van tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaar zijn nl. niet in de basisverzekering opgenomen.

 • Hoeveel krijg ik vergoed van de nota’s van de Kliniek?

  Als u aanvullend bent verzekerd is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het door u gekozen pakket. Bij twijfel kunt u het beste uw ziektekostenverzekeraar bellen.

 • Krijg ik zelf de nota van de Kliniek toegestuurd of wordt deze naar mijn verzekeraar gezonden?

  De Kliniek heeft de verzorging en inning van de nota’s uitbesteed aan Infomedics Zorg B.V. Binnen de vastgestelde betalingstermijn van 30 dagen dient u de nota aan Infomedics Zorg B.V. te betalen. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw verzekeraar, die u dan het verzekerde gedeelte terugbetaalt. Als u uw verzekeraar vraagt direct aan Infomedics Zorg B.V. te betalen dient u wel rekening te houden met de betalingstermijn. U blijft nl. zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
  Indien mogelijk zal Infomedics Zorg B.V. de nota rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

 • Zijn er behandelingen waarvoor een machtiging van mijn verzekeraar is vereist?

  Over het algemeen is een machtiging niet nodig omdat de door ons verleende zorg doorgaans niet onder de basisverzekering valt.

 • Is een behandeling pijnlijk?

  De behandelingen bij de mondhygiëniste worden in den regel niet als pijnlijk ervaren. Echter: een ieder heeft zijn eigen pijngrens, en indien dit wenselijk blijkt kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De ervaring heeft ons geleerd dat de patiënte zich vooral tijdens de eerste behandelingsfase laat verdoven. De chirurgische behandelingen worden altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

 • Kan ik na een behandeling aan het werk?

  Werken na een behandeling bij de mondhygiëniste mag geen probleem zijn. Op de dag waarop een operatieve behandeling is uitgevoerd worden drukke, veel vergende werkzaamheden afgeraden. Zware lichamelijke inspanning kan beter enkele (3-4) dagen achterwege worden gelaten.

  Op de dag van de tandvleesoperatie is het verstandig om voldoende te eten voordat u naar de praktijk komt, en het wat betreft uw werkzaamheden rustig aan te doen. Intensief sporten wordt absoluut afgeraden. In den regel vallen de nabezwaren de volgende dagen erg mee. Er kan zich echter enige pijn, zwelling, bloeding, verkleuring van het gezicht en vermoeidheid voordoen. Operaties in de onderkaak geven vaker aanleiding tot nabezwaren dan die in de bovenkaak. Eenvoudige pijnstillende middelen zijn vrijwel altijd toereikend voor de bestrijding van eventuele post-operatieve pijn. Na de tandvleesoperatie zult u het geopereerde gebied gedurende 1 tot 2 weken niet mechanisch mogen reinigen, wat wil zeggen, dat u dat gebied niet mag poetsen en daar geen interdentale hulpmiddelen zult mogen gebruiken. U krijgt dan voor die periode een bacteriedodend spoelmiddel voorgeschreven. Na de operatieve behandeling kunnen de tandhalzen in het behandelde gebied gevoeliger zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraken. Meestal is deze gevoeligheid tijdelijk. Maar om sneller door deze periode van gevoeligheid heen te komen kunnen er een aantal hulpmiddelen worden gebruikt.

 • Kunnen er complicaties optreden?

  Theoretisch kan dit; in de praktijk gebeurt dit maar zeer zelden. Wel is het voor ons van groot belang om op de hoogte te zijn van uw algehele gezondheid; ziekten, medicijngebruik en leefgewoonten. Om die reden wordt u voorafgaand aan het eerste onderzoek gevraagd om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Mochten zich hierin in het verloop van uw behandeltraject in onze kliniek veranderingen voor doen dan is het belangrijk om deze aan ons te melden.

 • Waarom neemt een behandeling veel tijd in beslag?

  Zowel bij het eerste onderzoek als bij de evaluatie onderzoeken wordt iedere tand of kies rondom bekeken en bemeten. Ook hechten wij er grote waarde aan dat u niet alleen begrijpt hoe de parodontale problemen zijn ontstaan en wat de behandelingsmogelijkheden en beperkingen zijn, maar ook wat u zelf dient te doen om uw mond zolang mogelijk gezond te houden.

  Bij de behandelingen door de mondhygiëniste wordt iedere millimeter van het worteloppervlak gereinigd. De bacteriële afzettingen zitten soms erg vast, en zijn niet altijd even makkelijk verwijderbaar. Ook wordt er tijd besteed aan het begeleiden van de patiënt naar een optimale mondverzorging.

 • Wat is de beste tandenborstel?

  Onze voorkeur gaat uit naar een elektrische tandenborstel, omdat deze bij een juist gebruik aanzienlijk meer tandplaque verwijdert dan een handtandenborstel.

 • Is elektrisch poetsen beter?

  In feite wel: het is in iedergeval gemakkelijker en effectiever. Uiteraard zijn er patiënten die het voor elkaar krijgen om met een handtandenborstel een goede mondhygiëne te bewerkstelligen; het betreft echter een enkeling.

Veel gestelde vragen

 • Wat is de beste tandpasta?

  Dit hangt van een aantal specifieke situaties af. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van gevoelige tandhalzen, dan zijn er een aantal tandpasta’s waar stoffen in verwerkt zijn die de gevoeligheid kunnen verminderen. Voor die patiënt is dat op dat moment de juiste pasta. In het algemeen is de meerwaarde van een tandpasta gering; het grootste gedeelte van de tandplaque wordt mechanisch (met de borstel/ragers/stokers/ect.) verwijderd, en niet chemisch (met de tandpasta).

  Het is echter wel van groot belang dat uw tandpasta fluoride bevat, om de kans op het ontstaan van wortelcariës te verkleinen.

 • Wanneer kan mijn tandarts met restauratieve of cosmetische behandeling van start gaan?

  Het is van groot belang dat het steunweefsel rond uw tanden en kiezen gezond is alvorens er met de restauratieve vervolgbehandeling wordt begonnen.

  U kunt zich mogelijk voorstellen dat het maken van een kroon of brug op een zwakke tand of kies vaak niet meer zinvol is. Een ander belangrijk gegeven is dat het tandvlees met het gezonder worden samentrekt; pas als er geen verdere terugtrekking van het tandvlees optreedt zal een cosmetische behandeling effectief kunnen zijn.

 • Hoe zien mijn tanden en kiezen er na de tandvleesbehandeling uit?

  Dit hangt volledig af van de ernst van de situatie waarmee u bij aanvang van de behandeling bij ons binnen komt. Indien uw tandvleesproblemen tijdig zijn gesignaleerd, dan zal de schade aan het kaakbot in den regel nog beperkt zijn, en dat zal het tandvlees gedurende de behandeling slechts weinig terugtrekken. Het kaakbot bij de kiezen is vaak verder aangetast dan bij de tanden; als het tandvlees bij de kiezen terugtrekt door het genezingsproces dan zal dat niet of nauwelijks zichtbaar zijn tijdens spreken of lachen. Heeft u bij de voortanden reeds teruggetrokken tandvlees, zijn er spleetjes ontstaan, zijn de tanden van stand verandert of uitgezakt, of staan er voortanden los, dan zal het elimineren van de ontsteking er in den regel ook toe bijdragen dat het tandvlees verder terugtrekt.

 • Is het mogelijk om spleten te sluiten en mijn tanden weer recht te zetten?

  Na het succesvol beëindigen van een tandvlees behandeling is het vaak mogelijk de tanden recht te zetten en spleten te sluiten. Dit gebeurt met een vaste beugel. De behandeling wordt uitgevoerd door een orthodontist op verwijzing van uw eigen tandarts.

 • Wordt er ook met laser behandeld?

  Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek niet aangetoond dat de resultaten met een laserbehandeling beter zijn dan die welke zonder laser worden uitgevoerd. Er wordt om die reden in onze kliniek (nog) niet met een laser gewerkt.

 • Moet ik direct bij u betalen?

  U kunt bij een aantal behandelingen direct bij ons indien gewenst aan de balie betalen.

 • Wordt er zorgvoldig omgegaan met al mijn gegevens?

  Er wordt op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgegaan. De behandelaren (tandarts-parodontoloog, tandarts-implantoloog en mondhygiënisten) gaan conform het (medisch) beroepsgeheim (art. 88 wet BIG, www.bigregister.nl) met uw gegevens om.

  Het overige personeel is daar eveneens aan gehouden.

 • Ik wil graag een kopie van de nota.

  Neem contact met infomedics.nl/contact of bel 036- 2031900.

 • Kan ik een termijnregeling treffen?

  Neem telefonisch contact op ( 02 23 - 680 003) om een termijnregeling te treffen.

Bent u niet tevreden?

 • Klachtenregeling

  Als u niet tevreden bent, proberen wij samen met u om tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat ook. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. U kunt dan met uw klacht terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De NMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de KNMT zijn geen kosten verbonden.

  Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Wilt u persoonlijk advies of informatie dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012.

 • Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?

  De kosten voor een niet nagekomen afspraak kunnen zijn afhankelijk van de ingeplande behandeling en de tijd die daarvoor ingepland staat. 

 • Pijnklachten

  Wanneer u als reeds bestaande patiënt bij ons een pijnklacht heeft neemt u dan telefonisch contact met ons op. Bel ons voor het inplannen van een afspraak. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer dat u kunt bereiken voor pijnklachten buiten onze openingstijden.

Veel gestelde vragen

 • Waarom word ik verwezen terwijl ik geen klachten heb?

  U heeft misschien geen echte (pijn)klachten. Toch zijn er vaak wel symptomen van chronische ontsteking aanwezig die u zult herkennen, zoals bloedend of terugtrekkend tandvlees, gevoelige tandhalzen, losser staande tanden of spleetjes tussen uw tanden die er voorheen nooit waren. Omdat de ontstekingen meestal chronisch van karakter zijn treden pijnklachten zelden op.

 • Hoe ontdekt mijn tandarts of mondhygiënist dat ik bloedend (=ontstoken) tandvlees heb?

  Uw tandarts of mondhygiënist zal met een pocketsonde (u kunt dit vergelijken met een peilstokje) uw tandvlees aftasten en beoordelen op bloeding en een eventueel verdiepte ruimte tussen tandvlees en tand of kies. Als het tandvlees dan gaat bloeden is er sprake van ontsteking. Als de ruimte dieper is dan 3 mm is er sprake van een verdiepte ruimte ofwel pocket.

 • Waarom verwijst mijn tandarts of mondhygiënist mij naar de Kliniek?

  Tandartsen en mondhygiënisten verwijzen naar onze Kliniek omdat u bij ons de zorg en aandacht kunt krijgen die nodig is om uw chronische tandvleesontstekingen te elimineren. Dergelijke behandelingen kosten veel tijd, tijd die er in de praktijk van uw tandarts of mondhygiënist niet altijd is. Bovendien zijn wij als parodontologen gespecialiseerd in dit soort behandelingen door onze extra (driejarige) vervolgopleiding na de tandheelkunde studie en kunnen wij u daarom alle behandelingen aanbieden die nodig zijn om uw problemen op te lossen.

 • Worden de nota’s van de Kliniek vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar?

  De kosten worden alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waaruit tandheelkundige zorg wordt vergoed. De kosten van tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaar zijn nl. niet in de basisverzekering opgenomen.

 • Hoeveel krijg ik vergoed van de nota’s van de Kliniek?

  Als u aanvullend bent verzekerd is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het door u gekozen pakket. Bij twijfel kunt u het beste uw ziektekostenverzekeraar bellen.

 • Krijg ik zelf de nota van de Kliniek toegestuurd of wordt deze naar mijn verzekeraar gezonden?

  De Kliniek heeft de verzorging en inning van de nota’s uitbesteed aan Infomedics Zorg B.V. Binnen de vastgestelde betalingstermijn van 30 dagen dient u de nota aan Infomedics Zorg B.V. te betalen. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw verzekeraar, die u dan het verzekerde gedeelte terugbetaalt. Als u uw verzekeraar vraagt direct aan Infomedics Zorg B.V. te betalen dient u wel rekening te houden met de betalingstermijn. U blijft nl. zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
  Indien mogelijk zal Infomedics Zorg B.V. de nota rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

 • Zijn er behandelingen waarvoor een machtiging van mijn verzekeraar is vereist?

  Over het algemeen is een machtiging niet nodig omdat de door ons verleende zorg doorgaans niet onder de basisverzekering valt.

 • Is een behandeling pijnlijk?

  De behandelingen bij de mondhygiëniste worden in den regel niet als pijnlijk ervaren. Echter: een ieder heeft zijn eigen pijngrens, en indien dit wenselijk blijkt kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De ervaring heeft ons geleerd dat de patiënte zich vooral tijdens de eerste behandelingsfase laat verdoven. De chirurgische behandelingen worden altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

 • Kan ik na een behandeling aan het werk?

  Werken na een behandeling bij de mondhygiëniste mag geen probleem zijn. Op de dag waarop een operatieve behandeling is uitgevoerd worden drukke, veel vergende werkzaamheden afgeraden. Zware lichamelijke inspanning kan beter enkele (3-4) dagen achterwege worden gelaten.

  Op de dag van de tandvleesoperatie is het verstandig om voldoende te eten voordat u naar de praktijk komt, en het wat betreft uw werkzaamheden rustig aan te doen. Intensief sporten wordt absoluut afgeraden. In den regel vallen de nabezwaren de volgende dagen erg mee. Er kan zich echter enige pijn, zwelling, bloeding, verkleuring van het gezicht en vermoeidheid voordoen. Operaties in de onderkaak geven vaker aanleiding tot nabezwaren dan die in de bovenkaak. Eenvoudige pijnstillende middelen zijn vrijwel altijd toereikend voor de bestrijding van eventuele post-operatieve pijn. Na de tandvleesoperatie zult u het geopereerde gebied gedurende 1 tot 2 weken niet mechanisch mogen reinigen, wat wil zeggen, dat u dat gebied niet mag poetsen en daar geen interdentale hulpmiddelen zult mogen gebruiken. U krijgt dan voor die periode een bacteriedodend spoelmiddel voorgeschreven. Na de operatieve behandeling kunnen de tandhalzen in het behandelde gebied gevoeliger zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraken. Meestal is deze gevoeligheid tijdelijk. Maar om sneller door deze periode van gevoeligheid heen te komen kunnen er een aantal hulpmiddelen worden gebruikt.

 • Kunnen er complicaties optreden?

  Theoretisch kan dit; in de praktijk gebeurt dit maar zeer zelden. Wel is het voor ons van groot belang om op de hoogte te zijn van uw algehele gezondheid; ziekten, medicijngebruik en leefgewoonten. Om die reden wordt u voorafgaand aan het eerste onderzoek gevraagd om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Mochten zich hierin in het verloop van uw behandeltraject in onze kliniek veranderingen voor doen dan is het belangrijk om deze aan ons te melden.

 • Waarom neemt een behandeling veel tijd in beslag?

  Zowel bij het eerste onderzoek als bij de evaluatie onderzoeken wordt iedere tand of kies rondom bekeken en bemeten. Ook hechten wij er grote waarde aan dat u niet alleen begrijpt hoe de parodontale problemen zijn ontstaan en wat de behandelingsmogelijkheden en beperkingen zijn, maar ook wat u zelf dient te doen om uw mond zolang mogelijk gezond te houden.

  Bij de behandelingen door de mondhygiëniste wordt iedere millimeter van het worteloppervlak gereinigd. De bacteriële afzettingen zitten soms erg vast, en zijn niet altijd even makkelijk verwijderbaar. Ook wordt er tijd besteed aan het begeleiden van de patiënt naar een optimale mondverzorging.

 • Wat is de beste tandenborstel?

  Onze voorkeur gaat uit naar een elektrische tandenborstel, omdat deze bij een juist gebruik aanzienlijk meer tandplaque verwijdert dan een handtandenborstel.

 • Is elektrisch poetsen beter?

  In feite wel: het is in iedergeval gemakkelijker en effectiever. Uiteraard zijn er patiënten die het voor elkaar krijgen om met een handtandenborstel een goede mondhygiëne te bewerkstelligen; het betreft echter een enkeling.

Veel gestelde vragen

 • Wat is de beste tandpasta?

  Dit hangt van een aantal specifieke situaties af. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van gevoelige tandhalzen, dan zijn er een aantal tandpasta’s waar stoffen in verwerkt zijn die de gevoeligheid kunnen verminderen. Voor die patiënt is dat op dat moment de juiste pasta. In het algemeen is de meerwaarde van een tandpasta gering; het grootste gedeelte van de tandplaque wordt mechanisch (met de borstel/ragers/stokers/ect.) verwijderd, en niet chemisch (met de tandpasta).

  Het is echter wel van groot belang dat uw tandpasta fluoride bevat, om de kans op het ontstaan van wortelcariës te verkleinen.

 • Wanneer kan mijn tandarts met restauratieve of cosmetische behandeling van start gaan?

  Het is van groot belang dat het steunweefsel rond uw tanden en kiezen gezond is alvorens er met de restauratieve vervolgbehandeling wordt begonnen.

  U kunt zich mogelijk voorstellen dat het maken van een kroon of brug op een zwakke tand of kies vaak niet meer zinvol is. Een ander belangrijk gegeven is dat het tandvlees met het gezonder worden samentrekt; pas als er geen verdere terugtrekking van het tandvlees optreedt zal een cosmetische behandeling effectief kunnen zijn.

 • Hoe zien mijn tanden en kiezen er na de tandvleesbehandeling uit?

  Dit hangt volledig af van de ernst van de situatie waarmee u bij aanvang van de behandeling bij ons binnen komt. Indien uw tandvleesproblemen tijdig zijn gesignaleerd, dan zal de schade aan het kaakbot in den regel nog beperkt zijn, en dat zal het tandvlees gedurende de behandeling slechts weinig terugtrekken. Het kaakbot bij de kiezen is vaak verder aangetast dan bij de tanden; als het tandvlees bij de kiezen terugtrekt door het genezingsproces dan zal dat niet of nauwelijks zichtbaar zijn tijdens spreken of lachen. Heeft u bij de voortanden reeds teruggetrokken tandvlees, zijn er spleetjes ontstaan, zijn de tanden van stand verandert of uitgezakt, of staan er voortanden los, dan zal het elimineren van de ontsteking er in den regel ook toe bijdragen dat het tandvlees verder terugtrekt.

 • Is het mogelijk om spleten te sluiten en mijn tanden weer recht te zetten?

  Na het succesvol beëindigen van een tandvlees behandeling is het vaak mogelijk de tanden recht te zetten en spleten te sluiten. Dit gebeurt met een vaste beugel. De behandeling wordt uitgevoerd door een orthodontist op verwijzing van uw eigen tandarts.

 • Wordt er ook met laser behandeld?

  Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek niet aangetoond dat de resultaten met een laserbehandeling beter zijn dan die welke zonder laser worden uitgevoerd. Er wordt om die reden in onze kliniek (nog) niet met een laser gewerkt.

 • Moet ik direct bij u betalen?

  U kunt bij een aantal behandelingen direct bij ons indien gewenst aan de balie betalen.

 • Wordt er zorgvoldig omgegaan met al mijn gegevens?

  Er wordt op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgegaan. De behandelaren (tandarts-parodontoloog, tandarts-implantoloog en mondhygiënisten) gaan conform het (medisch) beroepsgeheim (art. 88 wet BIG, www.bigregister.nl) met uw gegevens om.

  Het overige personeel is daar eveneens aan gehouden.

 • Ik wil graag een kopie van de nota.

  Neem contact met infomedics.nl/contact of bel 036- 2031900.

 • Kan ik een termijnregeling treffen?

  Neem telefonisch contact op ( 02 23 - 680 003) om een termijnregeling te treffen.

Bent u niet tevreden?

 • Klachtenregeling

  Als u niet tevreden bent, proberen wij samen met u om tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat ook. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. U kunt dan met uw klacht terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De NMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de KNMT zijn geen kosten verbonden.

  Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Wilt u persoonlijk advies of informatie dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012.

 • Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?

  De kosten voor een niet nagekomen afspraak kunnen zijn afhankelijk van de ingeplande behandeling en de tijd die daarvoor ingepland staat. 

 • Pijnklachten

  Wanneer u als reeds bestaande patiënt bij ons een pijnklacht heeft neemt u dan telefonisch contact met ons op. Bel ons voor het inplannen van een afspraak. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer dat u kunt bereiken voor pijnklachten buiten onze openingstijden.