Ik mis een tand of kies

Ik mis een tand of kies

Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan, kan het wenselijk zijn om die te vervangen. Een van de oplossingen is het plaatsen van een of meerdere implantaten in het kaakbot waarop een kroon of een brug wordt vastgemaakt. Implantaten bieden dan ook een prima mogelijkheid om de kauwfunctie en de esthetiek van het gebit te herstellen. Ook is het mogelijk om op een aantal implantaten een kunstgebit vast te maken ('klikprothese') waardoor dat veel vaster in de mond zit dan een normaal kunstgebit. Een implantaat wordt al zo'n dertig jaar met succes toegepast in de tandheelkunde.

Kan een implantaat altijd geplaatst worden?

Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit om vast te stellen of implantaten kunnen worden geplaatst. Wij zullen allereerst informeren naar de algemene gezondheid. Er zijn bepaalde aandoeningen die het plaatsen van implantaten in negatieve zin kunnen beïnvloeden. De risico’s in deze gevallen worden dan met u besproken. Er kan alleen geïmplanteerd worden in een gezonde mond. Als er tandvleesontstekingen zijn, parodontitis, dan zal dit eerst moeten worden behandeld. Tijdens het onderzoek zal in de mond worden gekeken naar diverse factoren, onder andere naar de hoeveelheid kaakbot die aanwezig is op de plaats waar geïmplanteerd moet worden. Om te kunnen beoordelen of er voldoende kaakbot is om één of meer implantaten te plaatsen, zijn röntgenfoto's nodig. In een aantal gevallen is het nodig om een scan van de kaak te maken waarmee een beeld van de doorsnede van de kaak wordt gekregen. Bepaalde anatomische structuren zoals grote bloedvaten, zenuwen en bijholten, ook wel sinus genoemd, kunnen met deze röntgen techniek goed zichtbaar worden gemaakt.

Hoe wij de risico's minimaliseren

Als blijkt dat er onvoldoende kaakbot is voor implantaten, dan kan in sommige gevallen de hoeveelheid kaakbot worden aangevuld. Als er belangrijke zenuwen in het implantatiegebied zijn kan er naar een alternatieve plaats worden gezocht. De risico’s van beschadiging van belangrijke structuren zijn dan erg klein.

Kosten van implantaten

Wij wijzen erop dat implantaten vrij kostbaar zijn door de hoogwaardige technieken en materialen die worden gebruikt. Afhankelijk van uw verzekering worden implantaten soms vergoed. Het is verstandig om deze kosten vooraf te bespreken zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

Een nieuw gebit

Het komt zelden voor dat na het plaatsen van implantaten complicaties optreden. De risico's zullen altijd vooraf met u worden besproken. Voordeel van het plaatsen van implantaten is dat er zeer lokaal gewerkt wordt: alleen op de plek waar daadwerkelijk een tand of kies mist. Het implantaat groeit vast in het kaakbot. Behoudens bacteriële problemen die tandvlees aandoeningen kunnen veroorzaken in de loop van het leven, gaat het implantaat een heel leven mee. Het kroon en brugwerk op implantaten is net zoals uw eigen tanden en kiezen aan slijtage onderhevig. Bij implantaten is het mogelijk de kronen “ te demonteren “ en naar verloop van tijd te vernieuwen. Of deze zelfs van een andere constructie te voorzien. U zult geen verschil zien met uw eigen tanden en kiezen. En, het allerbelangrijkst: u zult weer lachen!

Meteen door!

De ontwikkelingen in de implantologie hebben niet alleen tot betere resultaten geleid, maar ook tot meer comfort. Als er een voortand vervangen moet worden door een implantaat kan in veel gevallen het implantaat direct geplaatst worden, voorzien van een tijdelijke kroon. Dit betekent geen tijdelijke prothese en direct een mooie tand.