Kronen en bruggen

Kronen en bruggen

Een implantaatbehandeling wordt afgerond met de vervaardiging van een kroon of een brug. Vaak doen tandartsen dat zelf. Wij zullen in dat geval de tandarts berichten dat deze verder kan gaan. Na het plaatsen van kroon of brug zien wij u wel graag terug voor de zogenaamde nulmeting (zie “Periodieke evaluaties”).

Sommige tandartsen laten het maken van een kroon of brug aan ons over. Uiteraard gebeurt dit in overleg met uw tandarts.

Periodieke evaluaties implantaten

Om te weten of het tandvlees rond tanden en kiezen en ook rond implantaten nog steeds gezond is zullen periodieke evaluaties van de conditie van het tandvlees moeten plaatsvinden. We kunnen zo vaststellen of het resultaat van de behandelingen duurzaam is.

Kort na het plaatsen van een kroon zullen wij in ieder geval rond het implantaat meten en vastleggen hoe diep de ruimten zijn rond het implantaat. Dit is de eerste keer dat deze diepten worden vastgelegd en noemen wij de nulmeting. Bij volgende metingen kan zo altijd worden vastgesteld óf er veranderingen zijn opgetreden.

Behandelwijze tandvleesontstekingen

Het eerste traject van de behandeling van parodontitis bestaat uit de initiële parodontale behandeling:

In meestal meerdere zittingen kort achter elkaar wordt uw gebit zowel boven als onder tandvlees grondig gereinigd door één van onze hierin gespecialiseerde mondhygiënisten. Zo nodig wordt dit onder verdoving gedaan.  Per zitting  wordt een deel van uw gebit gereinigd. Tegelijkertijd krijgt u een grondige instructie hoe u uw gebit op de meest effectieve wijze dient schoon te houden. In de daarop volgende zitting wordt dan geëvalueerd wat het effect van uw mondhygiëne is en wordt deze  zonodig weer bijgestuurd.

In sommige gevallen zullen wij de behandeling willen ondersteunen met antibiotica. Als dat het geval is zullen wij dat uiteraard met u bespreken.

Ongeveer 6 weken na de eerste serie behandelingen wordt een vervolgafspraak bij de mondhygiënist gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt gekeken naar de effectiviteit van uw eigen mondhygiëne en de gezondheid van het tandvlees. U krijgt ook persoonlijk advies over het reinigen van uw gebit.

De evaluatie bij de parodontoloog 

Weer 6 weken later wordt een afspraak gepland voor de evaluatie bij de parodontoloog. Er wordt dan een nieuwe parodontiumstatus vervaardigd en deze wordt vergeleken met de eerste status. Zo kan worden vastgesteld wat het resultaat is van uw en ons werk. Zoals u merkt speelt u zelf een zeer belangrijke rol in het hele proces. Zonder een optimale mondhygiëne (zelfzorg)  zal het niet lukken om ons doel, gezond tandvlees, te bereiken.

Als het gelukt is uw tandvlees gezond te maken start de nazorg. Als dit niet is gelukt kan een chirurgische vervolgbehandeling (flapoperatie) de volgende stap zijn, mits de zelfzorg optimaal is.