Tandvleesontsteking

Het eerste onderzoek

In het geval van tandvleesontstekingen (parodontitis) zal altijd als eerst een algemeen mondonderzoek moeten worden afgenomen. Een zogenaamde parodontiumstatus wordt opgemaakt. Ook wordt naar uw algehele gezondheid, levensstijl en medicatie gekeken. Bij het opmaken van de parodontiumstatus worden onder meer gegevens vastgelegd als de diepte van alle pockets, de mate van terugtrekkend tandvlees, optredende bloedingen en beweeglijkheid van tanden en kiezen. Tevens wordt een indruk verkregen van het niveau van de mondhygiëne.

Op basis van deze parodontiumstatus worden röntgenfoto’s gemaakt van de probleemplaatsen in de mond, tenzij wij van de tandarts relevante en recente foto’s van goede kwaliteit hebben ontvangen. Omdat kleine foto’s meer detailinformatie geven hebben deze foto’s de voorkeur. Verder leggen wij met een aantal kleurenfoto’s de gebitssituatie vast.

Een algemene diagnose

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden de prognose van alle individuele tanden en kiezen opgemaakt en de algemene diagnose gesteld. Onze bevindingen zullen wij altijd uitgebreid met u bespreken. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. In sommige gevallen zijn er meerdere opties mogelijk en zullen wij dus ook verschillende behandelplannen aan u voorstellen.

Behandelwijze tandvleesontstekingen

Het eerste traject van de behandeling van parodontitis bestaat uit de initiële parodontale behandeling:

In meestal meerdere zittingen kort achter elkaar wordt uw gebit zowel boven als onder tandvlees grondig gereinigd door één van onze hierin gespecialiseerde mondhygiënisten. Zo nodig wordt dit onder verdoving gedaan.  Per zitting  wordt een deel van uw gebit gereinigd. Tegelijkertijd krijgt u een grondige instructie hoe u uw gebit op de meest effectieve wijze dient schoon te houden. In de daarop volgende zitting wordt dan geëvalueerd wat het effect van uw mondhygiëne is en wordt deze  zonodig weer bijgestuurd.

In sommige gevallen zullen wij de behandeling willen ondersteunen met antibiotica. Als dat het geval is zullen wij dat uiteraard met u bespreken.

Behandelplan

In het behandelplan worden de verschillende te nemen stappen besproken en wordt ook de prognose van individuele tanden en kiezen opgenomen. Dit betekent dat wij altijd zullen streven naar een duurzaam en een lange termijn plan. Zowel uw tandarts als u zelf krijgen een brief met daarin het volledige verslag van het onderzoek, kopieën van gemaakte röntgenopnamen en het behandelplan. Omdat in een dergelijk behandelplan vaak stappen voorkomen die de eigen tandarts dient uit te voeren zullen wij uw tandarts in onze brief vragen dit te doen. Als er meerdere plannen zijn gemaakt is het verstandig om te overleggen met de eigen tandarts. Vaak wordt er in eerste instantie gekozen voor behoud van zoveel mogelijk gebitselementen. Het kan daarom voorkomen dat gedurende de behandeling er toch voor wordt gekozen bepaalde tanden of kiezen alsnog te verwijderen. Indien nodig zullen wij onze plannen telefonisch met de tandarts bespreken en kunt u daarna met de tandarts overleggen om uiteindelijk een keuze te maken.